• Modernisme a Figueres

    Amb l’obtenció del títol de ciutat, l’any 1875, i l’arribada del ferrocarril, el 1878, Figueres va viure un període d’expansió de la ciutat. Un dels fets més remarcables d’aquesta expansió, va ser el recobriment de la riera Galligants, que fins aleshores havia dividit, en dos, la ciutat. Aquesta expansió va propiciar que es rehabilitessin i [...]