• Barcelona Romana

    En l’antic Imperi Romà, durant el període de les Guerres Càntabres (segle I a.C.) hi va haver una reordenació del territori d’Hispania per a poder-hi albergar a tots els legionaris llicenciats, així com tenir un major control del territori. En el cas de l’actual Catalunya, entre les dues ciutats que fins aquell moment havien controlat [...]