/* */

La Torre Malla és una casa que es troba al nucli de Prats de Lluçanès, concretament al carrer Orient.

Aquest és un edifici modernista construït a principis del segle XX. No en sabem l’arquitecte, però és va construir com a segona residència d’una família adinerada.

Podem destacar com aquesta edificació combina la pedra amb elements d’obra vista que emmotllen totes les obertures de la casa. Les finestres del primer pis, estan decorades amb la tècnica del trencadís, usant fragments de diferents rajoles vidriades.

A la part esquerra de la façana principal, a més, hi ha una torre amb tres pisos. Al segon pis de la torre, hi ha una capella a on hi ha un Crist, així com elements de ferro forjat i un sostre amb rajoles vidriades. A l’últim pis de la torre, hi ha tres finestres coronades amb arcs de mig punt, i que estan separades per columnes d’obra vista, purament ornamentals.

Podem destacar el drac, fet amb ferro forjat, que hi ha a la Veleta que corona aquest edifici.

Un cop acabada la Guerra Civil, en aquest edifici s’hi va allotjar, provisionalment, el primer ajuntament franquista de Prats de Lluçanès. Posteriorment, aquest edifici es va convertir com a oficina d’una entitat financera, cosa que va eliminar les restes modernistes de l’interior de l’edifici.