/* */

La Torre dels Soldats, coneguda també com a Torre del Serrat de l’Oliva, està situada al capdamunt del turó dels Solells de la Posa, al nord – est del municipi d’Avinyó, a la comarca del Bages.

La Torre dels Soldats, construïda el 1852, era una torre que formava part de la línia militar, de telegrafia òptica, de Manresa – Vic – Girona. A més, aquesta va ser la última torre de telegrafia òptica que es va construir a Catalunya.

La Telegrafia òptica era un sistema de senyals visuals realitzats des d’un punt elevat. Era una forma eficaç de transmetre informació, ràpidament, d’un punt a un altre.

La Torre dels Soldats és una torre de planta quadrada, amb dues plantes d’alçada i un terrat. Per a poder accedir a la torre, hi havia una entrada al primer pis.

A la planta baixa, és on hi havia les habitacions dels militars que estaven a càrrec de la torre. A més, des d’aquesta planta baixa hi havia accés a una caserna que estava adossada a la torre.

Al terrat de la torre és on hi havia situada una antena de transmissió, i els senyals es feien a través d’un missatge codificat en funció de la posició d’una bola que hi havia a l’antena.

Aquesta torre va estar en ús fins el 1862, any en què es van desmuntar tant l’antena com els aparells de transmissió de senyals.

El 2013, es van dur a terme unes obres de restauració d’aquesta torre, i la van consolidar tal i com la podem observar avui en dia.