/* */

La Torre del Telègraf Òptic està situada al carrer Doctor Masriera, 16, al centre urbà de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

La Torre del Telègraf Òptic formava part de la línia militar, de telegrafia òptica, de Barcelona – La Jonquera. Aquesta línia va entrar en funcionament el 1850.

La Telegrafia òptica era un sistema de senyals visuals realitzats des d’un punt elevat. Era una forma eficaç de transmetre informació, ràpidament, d’un punt a un altre.

Actualment, la Torre del Telègraf Òptic ha estat modificada, i només es conserven els dos pisos inferiors. La planta de la torre és quadrada, i segueix el model estàndard de telegrafia òptica civil de Mathé.