/* */

La Torre del Carrer Ample, d’època medieval, està situada al carrer Josep Anselm Clavé, 23, al centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme.

Aquesta torre es va construir durant el segle XVI, i formava part de l’antiga muralla que envoltava Arenys de Mar. La planta d’aquesta torre és rectangular, encara que a la part més alta és cilíndrica. A més, a la part més alta de la torre encara s’hi poden observar les mènsules defensives.

A l’interior de la torre s’hi conserva una volta gòtica amb nervadures ogivals.