/* */

La Torre de l’Abadal és una gran construcció, d’estil modernista i historicista, situada a la Plaça Major, 24, al centre urbà d’Avinyó, a la comarca del Bages.

Aquest edifici es va construir el 1909 per la família del Mas Abadal com a residència urbana. L’arquitecte encarregat de dissenyar aquest edifici va ser Alexandre Soler March. Aquest edifici és una barreja entre l’estil modernista i l’historicisme medievalista.

La torre de l’Abadal és un gran edifici de planta irregular, que aprofita el desnivell del terreny per a la construcció de diferents cossos. Podem dir que aquest edifici té tres grans cossos principals. Els dos cossos dels extrems estan coronats amb merlets.

Les parets d’aquest edifici estan arrebossades i pintades de color blanc, mentre que les obertures estan motllurades i pintades de color rogenc. En tot l’edifici hi podem observar un gran nombre d’elements decoratius, com mosaics, voladissos, rajoles vidriades, vitralls, etc.