/* */

La Torre de Can Nadal està situada a la Plaça Pau Vila, al centre urbà de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

Aquesta torre va ser construïda, possiblement, entre els segles XV – XVI, i delimitava el nucli emmurallat de Vilassar de Mar.

La Torre de Can Nadal és de planta circular, i consta d’una planta baixa i tres pisos d’alçada. Aquesta torre comunica, directament, amb la casa de Can Nadal a través d’un petit pont a l’alçada del primer pis.

Aquesta torre encara conserva algunes espitlleres i una finestra gòtica. A més, al coronament de la torre encara hi ha conservada la corsera.