/* */

La Tina Transformada està situada al costat de la Tina Solitària, a l’est de la Granja dels Ànecs, al costat de la riera de Mura, al terme municipal de Talamanca, a la comarca del Bages.

Durant el segle XIX, a la Catalunya Central es van construir un gran nombre de Tines al costat mateix de les vinyes. El fet de construir les tines al costat de les zones de producció de raïm va fer que es reduïssin els costos de la producció del vi, ja que s’estalviaven el transport del raïm a les zones de producció. Amb aquestes construccions, doncs, es produïa el vi a la mateixa zona on es produïa el raïm.

Totes aquestes construccions van anar caient en desús a partir del 1879, quan va arribar, a Catalunya, la fil·loxera. Molts conreus de vinya van ser substituïts per conreus de cereals. També va fer entrar en desús aquestes construccions les millores en els sistemes de producció de Vi.

La Tina Transformada està formada per una tina circular i una barraca auxiliar. L’interior de la tina està recobert amb rajoles de ceràmica vidriada. A la part superior de la tina, hi ha les finestres per on s’introduïa el most.

La barraca està adossada a la tina, i és on hi havia el broc per a poder extreure el vi de l’interior de la tina.