/* */

El Temple Romà de Vic està situat a la Plaça de la Pietat, molt a prop de la Plaça Major de Vic.

Aquest edifici està situat al centre de les restes del Castell dels Montcada. El 1882, amb una reforma urbanística de Vic, es va decidir tirar a terra el Castell dels Montcada per a la construcció d’un bloc d’habitatges. En el transcurs d’aquesta demolició, es va localitzar una cel·la subterrània d’una antiga edificació romana, així com un capitell d’època romana. En veure aquestes restes, i identificar-les com les restes d’un antic temple romà, es va decidir construir l’actual edifici dit com a Temple Romà.

L’edifici actual ressegueix els límits de la cel·la subterrània d’època romana. Suposadament, a través de diverses excavacions realitzades, aquesta cel·la va ser construïda durant el segle I-II dC.

El temple mesura 12,10 metres d’allargada per 10,10 metres d’amplada. La construcció de l’actual edifici es va realitzar en diferents fases. En un primer moment, el 1890, es va construir l’edifici visible del Temple Romà. Posteriorment, el 1930, es van afegir les columnes al davant de la porta. En aquest cas, la columna enganxada a l’edifici del cantó nord sustenta l’únic capitell original. La resta de capitells són reproduccions realitzades amb el capitell trobat. Finalment, el 1953, es va afegir el frontó i l’arquitrau que sustenten les columnes de l’entrada.

Actualment, aquest edifici és destinat per a activitats culturals, i està regentat pel Patronat d’Estudis Osonencs.