/* */

El saló Catalunya, conegut també com a Can Cuca, es troba al mig del poble de Sant Julià de Vilatorta.

Aquest és un edifici d’estil eclèctic, amb un marcat estil neoàrab, que no en sabem la data exacta de la seva construcció. Durant el segle XX, en aquest edifici hi va haver un centre cultural municipal, on s’hi feia teatre, i que també servia com a sala de ball, o sala de cinema.

Aquest edifici té una planta rectangular. A cada extrem de l’edifici hi ha un portal. A l’esquerra, hi ha una porta amb arc de ferradura, mentre que a la dreta hi ha un portal amb forma catenària. Damunt de cada portal, així com al centre de l’edifici, hi ha quatre finestres geminades amb arcs de ferradura.

Al centre superior de la façana principal hi ha un frontó on s’inscriu el nom del local. Aquest frontó està coronat per un pinacle. A més, a cada un dels extrems del terrat també hi ha un pinacle a cada extrem.