/* */

Al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona, concretament a la Rambla de l’Hospital, 31, hi podem observar un edifici d’estil eclèctic.

Aquest edifici es va construir, tal i com indica el frontó semicircular que hi ha a la part superior de l’edifici, el 1894. El seu constructor va ser el mestre d’obres Josep Torner.

L’edifici de la Rambla de l’Hospital, 31, està format per una planta baixa, tres pisos superiors i unes golfes. La façana principal està dividida en cinc eixos verticals.

Als tres pisos superiors hi ha tres balcons a casa pis. Aquests balcons tenen les baranes de ferro forjat. A més, podem veure una decoració, a mode de trencaaigües, en les llindes de les finestres de cada pis.

A les golfes hi ha tres finestres quadrades emmarcades per motllures que imiten a pilastres clàssiques amb capitells.