/* */

Al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona, concretament a la Rambla de l’Hospital, 3, cantonada amb el carrer Sant Josep, hi podem observar un edifici d’estil eclèctic.

Aquest edifici està format per una planta baixa i tres pisos superiors, encara que a la canonada en sobresurt un cos, en forma de torre circular, d’un pis més.

D’aquest edifici en podem destacar la gran decoració, en forma de trencaaigües, de les llindes de tota la finestra. En les façanes llises, aquesta decoració és d’una petxina i elements florals. Al tercer pis, a més, hi ha diferents galeries de petites finestres amb arc de mig punt.

D’aquest edifici en podem destacar la gran decoració de tota la façana. Entre aquests elements decoratius, hi ha la llinda de la finestra de la cantonada del segon pis, on hi ha un parell de figures humanes. També en podem destacar la fornícula del primer pis, on hi ha la imatge de Jesucrist amb un nen en braços. A més, també podem destacar-ne les diferents mènsules del sota cornisa, així com l’ull de bou amb una decoració amb elements florals. Un altre element, és les teules, de ceràmica vidriada verda, que hi ha a la teulada de la torre de la cantonada.