/* */

Al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona, concretament a la Rambla Davallades, 13, hi podem observar un edifici d’estil eclèctic.

Aquest edifici està format per una planta baixa i tres pisos superiors. A la Planta baixa hi podem veure un gran portal rectangular que recorre tota l’amplada de l’edifici.

Als pisos superiors hi podem veure dos balcons per pis. Aquests balcons tenen baranes de ferro forjat. A més, totes les finestres tenen una llinda en relleu, a mode de trencaaigües.

Tot l’edifici té una decoració estucada que imita carreus de pedra.