Error: el mapa no s'ha pogut carregar: un marcador amb ID 172 no existeix. Poseu-vos en contacte amb el propietari del lloc.

La font del Vicari es troba situada al costat del mas el Vilar, dins del terme municipal de Sant Bartomeu del Grau.

En aquesta font, podem gaudir de la fauna i la vegetació que hi ha en aquest punt. A nivell de vegetació, hi podem observar boixos, freixes, aurons i roures. A nivell de fauna, hi podem trobar una gran varietat d’animals.

Aquest, és un dels punts més tranquils i serens de Sant Bartomeu del Grau.