/* */

La Presó de Mataró està situada al carrer de la Muralla de la Presó, 2, al centre urbà de Mataró, a la comarca del Maresme.

Aquest edifici va ser construït el 1863 per ordre de l’arquitecte Elies Rogent. La Presó de Mataró està formada per un cos rectangular i un altre de semicircular que genera un pati interior en forma de mig cercle.

La façana principal és de maó vist, amb un sòcol de grans carreus. Les obertures, de mig punt, estan emmarcades per pedra.

Aquest edifici va deixar de funcionar, com a presó, el 1967.