/* */

El Pont Vell està situat al costat de la masia de Cal Perers, a l’est del municipi d’Avinyó, a la comarca del Bages.

El Pont Vell d’Avinyó és una obra, segurament, del segle XIV, i va ser reparat entre els anys 1719 i 1783.

El pont està construït amb pedres lligades amb morter de calç, i té forma d’esquema d’ase. Compta amb tres arcs de mides desiguals i col·locats per salvar el desnivell del terreny.

Aquest pont creua la riera de Relat, i formava part de l’antic camí ral que passava al costat del municipi d’Avinyó.