/* */

El Pont del Molí és un pont medieval que es troba al costat de l’església de Sant Martí d’Albars.

Aquest pont creua la riera Gavarresa, i forma part de l’antic camí ral que unia Sant Martí d’Albars amb Perafita. Tot i que antigament hi passaven carros, actualment és per ús de vianants.

Aquest pont està construït amb pedra lligada amb morter de calç, i té uns 25 metres d’allargada. Té una gran columna central que separa a dues grans arades formades per dos arcs apuntats. Al centre del pilar, hi ha un gran orifici quadrangular, que presenta un arc escarser. El terra del pont està fet amb lloses de pedra, a on encara s’hi pot observar el desgast del pas de carruatges.