/* */

El Pont de Queralt, conegut també com a Pont de Sant Francesc o Pont de la Calla, està situat sobre el riu Mèder, a l’alçada de la Plaça de Santa Elisabet.

Suposadament, aquest pont es va construir entre els segles XI i XII per a unir l’antic portal de Queralt amb l’altra llera del riu Mèder.

Aquest pont està format per quatre arcs de mig punt de diferents dimensions. Per a poder alleugerar el pes, hi ha tres arcs de mig punt oberts entre les arcades.

Durant la Guerra Civil Espanyola, just abans que les tropes franquistes ocupessin la ciutat de Vic el dia 1 de febrer de 1939, aquest pont va ser dinamitat per les tropes republicanes. Aquesta voladura va afectar a l’arc que està situat al nord del pont. La intenció de les tropes republicanes era alentir l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Vic.