/* */

Al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona, hi podem trobar l’indret més emblemàtic de la ciutat de Vic, la Plaça Major.

Aquesta plaça, de terra batuda, ha estat el centre neuràlgic de la ciutat de Vic al llarg de la seva història, i cada setmana s’hi celebra, els dimarts i els dissabtes, el mercat municipal. De fet, el mercat municipal s’hi ha celebrat, pràcticament sense interrupció, al llarg de la història. Entre els moments que s’ha deixat de celebrar ha estat al final de la Guerra Civil Espanyola, així com en la pandèmia del Covid-19 durant el 2020.

Una de les característiques més singulars, d’aquesta plaça, és que és una plaça porxada. La majoria dels edificis que envolten la Plaça Major tenen, a la seva planta baixa, una gran porxada. També en podem destacar la terra batuda que la conforma, la qual ha generat l’expresió de “terra plaça”.

Aquesta plaça, com a centre neuràlgic, ha estat el centre de diferents moments de la història de Vic. Podem destacar dos moments relacionats amb la Guerra Civil Espanyola. El primer moment és que, amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola, i després de la crema i destrucció de diferents edificis religiosos de Vic, el comitè de Milícies Antifeixistes de Vic va obligar a tots els comerços i habitants de Vic a portar, a la Plaça, tot el material relacionat amb l’església catòlica. Tothom estava obligat a portar les imatges i objectes religiosos sota amenaça de ser enemics del govern Republicà si no ho feia. Un cop es va reunir tots aquests objectes en una pila, s’hi va calar foc.

Durant la Guerra Civil Espanyola, a més, al centre de la Plaça Major s’hi va construir un refugi antiaeri per a protegir part de la població en cas de bombardeig. Aquest refugi tenia dues entrades, i es va destruir en el moment en què es va construir l’actual pàrquing subterrani que hi ha.

A part d’aquests dos moments, al llarg de la història la Plaça també ha estat centre de grans manifestacions, i de celebracions de la ciutat de Vic.