/* */

La Pedra de la Dau està situada als peus del turó de l’Església de Sant Feliuet, a l’est de la Pedra del Sacrifici, dins del terme municipal de Tavèrnoles, a la comarca d’Osona.

Aquesta pedra és un gran bloc de gres, que forma una petita balma al seu costat nord-oest. Les dimensions de la balma són 8 metres d’allargada, per 3 metres d’amplada, i una alçada d’uns 2,5 metres. El 1976, es va realitzar una excavació arqueològica que va permetre trobar tres sitges. Les sitges eren forats fets al terra per a guardar-hi el gra. Totes les sitges, un cop omplertes, eren tapades amb pedres i terra, permetent la bona conservació del gra què s’hi guardava.

En aquestes sitges, un cop excavades, s’hi van trobar diferents fragments ceràmics, així com les restes òssies de diferents animals. A través d’aquests materials, es va poder determinar que aquestes restes arqueològiques eren d’època ibèrica, concretament, del segle VI aC.

Actualment, totes les restes trobades en aquesta excavació arqueològica es conserven al Museu Episcopal de Vic.