/* */

El Parvulari Municipal, conegut també com al “cumu” dels nois, o Centre de la Falange, està situat al carrer Sant Joan, 32, al costat de la Plaça de l’Església de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

El Parvulari Municipal consta d’una planta baixa i un primer pis. A cada planta, hi ha quatre obertures, totes elles amb arc escarser. Podem destacar, d’aquest edifici, l’ús del maó vist que emmarquen totes les obertures, i que també formen les mènsules que suporten la cornisa.