/* */

A l’interior del cementiri d’Arenys de Mar, situat a la plaça Salvador Espriu, al costat del centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme, hi podem veure el Panteó d’Ignàsia Tarré, conegut també com a Panteó del matrimoni Vinardell-Tarré.

Aquesta capella va ser ideada per l’arquitecte Antoni Rovira Rabassa, el 1887. Va ser construïda amb pedra de Montjuic i marbre blanc. La instigadora d’aquest panteó va ser Ignàsia Tarré per honorar al seu difunt marit, Jaume Vinardell.

Aquest panteó és d’estil neobizantí, i en podem destacar la decoració dels murs així com dels pinacles de la façana. També en podem destacar la reixa, de ferro forjat, de la porta d’entrada, com els frontons curvilinis laterals.

A l’interior del panteó hi ha diferents vitralls que representen als patrons dels propietaris.