/* */

Les restes de la Muralla de Vic encara es poden observar a la Rambla Montcada.

Originalment, les muralles de la ciutat de Vic es van construir durant el segle XII. Durant el segle XIV, el rei Pere III va ordenar reforçar les muralles de Vic. Aquestes muralles comptaven amb set portals d’entrada i sortida, així com 40 torres defensives i un fossar d’uns 8 metres d’amplada i 4,65 metres de profunditat. Aquestes muralles envoltaven tot el conjunt urbà de la ciutat de Vic.

Ja en època moderna, entre els segles XVI-XVII, alguns dels trams de la muralla van ser reparats, i al segle XVIII es va ampliar el perímetre de la muralla.

Durant el segle XIX, després de la Revolució Industrial, es va decidir tirar a terra les muralles de Vic per a poder realitzar una expansió urbanística. En aquest període, gran part de les antigues muralles van desaparèixer, i es van crear nous carrers, com el carrer Verdaguer.

En aquest cas, en aquest punt encara podem observar algunes de les restes de les antigues muralles de la ciutat de Vic.