/* */

Actualment, un dels millors llocs per a observar les restes de la Muralla de Mataró, és a la plaça Xammar, al centre urbà de Mataró, a la comarca del Maresme.

La Muralla de Mataró van ser aixecades entre el 1569 i el 1600, i van ser projectades per l’enginyer militar Jorge de Setara. Suposadament, aquestes muralles segueixen, en gran part, la línia de l’antiga Muralla Romana.

La seva construcció es va fer amb pedres de petites dimensions, lligades amb morter de calç. La muralla de Mataró tenia set grans portals, així com torres adossades que li conferien una major defensa.

Durant el segle XIX, molts trams d’aquesta antiga muralla, van ser enderrocats.