/* */

El mas El Grau es troba situat al costat de l’església de Sant Agustí, dins del terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès.

Aquest edifici és del segle XVIII. De fet, a la llinda de la porta d’entrada hi podem veure, esculpit, l’any 1758.

A la façana principal d’aquest edifici hi podem veure un gran portal d’entrada fet amb pedra treballada. La porta de fusta no és originària d’aquest mas, sinó que procedeix de l’antiga Catedral de Vic. Al damunt d’aquesta porta d’entrada hi ha un escut amb l’heràldica del Marquès de la Quadra, antic propietari d’aquest mas. Durant el segle XIX, aquesta casa va ser reformada, i a la planta baixa, hi podem veure una porta de pedra picada amb l’any 1886 esculpit.

La part superior de la casa, també reformada, hi ha uns petits arcs de mig punt. També en podem destacar el rellotge de sol, molt degradat.