/* */
Quadre The Witch de William Powell COOLTUR Turisme Cultural

La persecució del delicte de bruixeria. Història de la caça de bruixes.

Quan es va començar a perseguir el delicte de bruixeria? Perquè es va començar a perseguir aquest delicte? Qui eren els tribunals encarregats de jutjar als sospitosos del delicte de bruixeria? Quan es va acabar la persecució de bruixes a Catalunya? A continuació us explicarem com van ser els inicis de la persecució del delicte de bruixeria!

De forma general, sempre s’associa la persecució del delicte de la bruixeria al tribunal de la Santa Inquisició. Però, va ser realment així? Per a poder entendre com va ser la persecució del delicte de bruixeria, primer hem de fer un repàs de com es va crear el tribunal de la Inquisició.

El Tribunal de la Santa Inquisició

Els orígens del tribunal de la Santa Inquisició els trobem durant el segle XII, concretament durant l’any 1163. Aquest tribunal va ser creat per a la persecució dels casos d’heretgia. En els seus inicis, doncs, aquest tribunal es va dedicar a perseguir el Catarisme i el Valdesisme, dos moviments considerats herètics.

En els seus inicis, doncs, aquest tribunal no va perseguir el delicte de bruixeria. De fet, no va ser fins el 1326 quan el Papa Joan XXII, a través de la butlla Super illius specula, que es va començar a perseguir el delicte de bruixeria. De fet, aquell any es va considerar la bruixeria com una heretgia, liderada pel mateix diable, que atemptava contra l’església catòlica.

Així doncs, des del segle XIV ens podem trobar els primers judicis contra el delicte de bruixeria. Un dels casos més antics de bruixeria a Catalunya es remunta al 1373. En aquell any, Estruga Maigarda, una dona del Mallol (a la Vall d’en Bas, La Garrotxa), va ser acusada pel delicte de bruixeria. Desgraciadament, no sabem com va ser el seu procés judicial, ni com va acabar aquest procés, ja que no s’ha conservat la documentació.

Gravat de Tortura de Bruixes COOLTUR Turisme Cultural
Gravat de la tortura d’una persona acusada de bruixeria

Perquè es va començar a perseguir el delicte de bruixeria?

Com ja em dit, el delicte de bruixeria es va començar a perseguir el 1326, un delicte considerat una heretgia que atemptava contra l’església catòlica. Però, que va passar entre el 1163, any de la creació del tribunal de la Santa Inquisició, un tribunal encarregat de perseguir el delicte de bruixeria i el 1326, any en què es va començar a perseguir la bruixeria?

La resposta la podem trobar en el sí de les creences de l’església catòlica. En la creació del tribunal de la Inquisició, la creença més estesa en l’església catòlica era que el diable existia, però no tenia el poder suficient per a interactuar amb el medi i les persones. Així, doncs, en aquella època es creia que tot el què afectava el dia a dia de les persones era obra de Déu. Si diverses tempestes, pestes, …, afectaven a les persones, era degut a un càstig de Déu a les conductes de pecat de les persones.

Aquesta visió, per això, va anar canviant. De fet, durant el segle XIII, una nova corrent, dins l’església catòlica, defensava que el dimoni tenia més poder del què s’havia cregut fins al moment. Aquest nou corrent defensava que el dimoni podia actuar a la terra, creant tempestes, pestes, …,  i també podia tenir relacions carnals amb les persones.

Aquest nou pensament va anar guanyant força dins l’església catòlica, i va culminar, el 1326, amb la persecució del delicte de bruixeria.

Qui eren els tribunals encarregats de jutjar aquest delicte?

Com ja hem exposat, el tribunal encarregat de jutjar el delicte de bruixeria, considerat una heretgia, era el tribunal de la Santa Inquisició.

Però no sempre va ser el tribunal de la Inquisició que va jutjar el delicte de bruixeria. Degut a una crisis econòmica, política, social i religiosa, a Catalunya, durant el segle XVII, es van crear un gran nombre de tribunals civils que es van autodenominar capaços de jutjar el delicte de bruixeria.

A principis del segle XVII, a Catalunya es va viure la gran Caça de Bruixes. En aquells moments es van ajuntar un gran nombre de circumstàncies que van propiciar la creació d’aquests tribunals civils.

Ens trobem que en aquella època, el tribunal de la Santa Inquisició estava ocupat lluitant contra les dues grans heretgies que van irrompre a Europa, el Luteranisme i el Calvinisme.

A més, a Catalunya, en aquells moments hi va haver una gran crisis econòmica i social que va causar una gran tensió social entre la població. Per a poder calmar aquesta tensió social, i així poder evitar possibles revoltes socials, que haurien actuat contra qui estava als “ajuntaments”, es va decidir trobar un cap de turc. Aquest cap de turc va ser les persones considerades bruixes i bruixots. Per a poder actuar ràpidament, i degut que el tribunal de la Santa Inquisició estava ocupat, a diferents municipis de Catalunya es van crear tribunals civils per a jutjar les persones acusades de bruixeria.

Gravat Alemany de 1555 COOLTUR Turisme Cultural
Gravat Alemany de 1555 on es mostra l’execució a la foguera de persones acusades de bruixeria

Quan es va acabar la persecució del delicte de la bruixeria a Catalunya?

A Catalunya, la fi de la persecució del delicte de bruixeria el trobem el 1622. Hi ha molts factors que poden explicar la fi d’aquests processos judicials.

Una de les causes de la fi de la persecució del delicte de bruixeria va ser el factor econòmic. Tots aquests processos costaven grans quantitats de diners, unes quantitats que van buidar les arques municipals. De fet, en molts pobles de Catalunya es van crear nous impostos per a pagar aquests processos judicials. En d’altres municipis, es van plantejar d’expropiar les propietats de les persones acusades per a poder pagar aquests judicis.

Una de les altres causes de la fi d’aquests processos judicials va ser el mateix tribunal de la Santa Inquisició. Dins el sí del tribunal de la Santa Inquisició, diferents membres es van començar a preguntar sobre la veracitat dels delictes de bruixeria. Molts creien que no es podien creure les confessions fetes per les persones acusades, ja que aquestes confessions eren fetes sota tortura. També es deia que molts dels delictes dels que s’acusava a les bruixes i bruixots, com la creació de tempestes, o la mort d’animals, era obra de Déu, i no del dimoni.

Una altra causa, la podem trobar en la Monarquia Espanyola. En aquest cas, els tribunals civils que van sorgir a Catalunya per a jutjar el delicte de bruixeria no tenien un control directe de la corona espanyola. Això era un problema per al poder del rei sobre els diferents municipis catalans.

En aquest sentit, el 1622 es va decidir que l’únic tribunal capaç de jutjar el delicte de bruixeria era la Reial Audiència de Barcelona. A través d’aquesta decisió, totes aquelles causes obertes que hi havia als diferents municipis de Catalunya es van haver d’enviar a la Reial Audiència de Barcelona. Un cop aquestes causes arribaven a aquest tribunal, aquestes persones eren absoltes, i les causes eren tancades. Així, doncs, podem afirmar que, a Catalunya, el 1622 es va acabar la persecució judicial del delicte de bruixeria.

Aquesta fi no significa que la població va deixar de creure en l’existència de Bruixeria. De fet, durant els anys posteriors a la fi dels processos judicials, encara hi va haver moltes denúncies pel delicte de bruixeria, però aquestes denúncies no arribaven a tenir cap judici. De fet, encara avui hi ha moltes persones que creuen en l’existència de bruixes i bruixots.

Tot i que el 1622 es va acabar amb la persecució judicial del delicte de bruixeria, la última bruixa executada a Catalunya, com a Bruixa, va ser el 1808. Aquell any es va jutjar la bruixa Baquiol de Biosca, encara que entenem que en aquest cas, el judici va ser popular.

També us pot interessar: