/* */

La Fàbrika és un edifici situat a la Carretera de Prats de Lluçanès, al centre urbà d’Avinyó, a la comarca del Bages.

Aquest edifici va ser, originalment, una de les indústries que van nodrir aquest municipi del Bages. Fins al segle XIX, Avinyó va ser un municipi que es va dedicar, sobretot, al cultiu de la vinya. La majoria de la població vivia en masies dispersades pel terme municipal. Com a conseqüència de l’arribada de la fil·loxera, molts habitants van començar a anar a viure al poble d’Avinyó. Junt amb el creixement urbà d’Avinyó, aquest municipi es va industrialitzar, i un gran nombre d’empreses es van establir en aquest municipi.

Aquest edifici és de grans dimensions, amb dos pisos d’alçada. Podem observar com, a la planta baixa, es pot observar que totes les obertures estan emmarcades amb elements d’obra vista. A més, al llarg de tota la façana hi ha grans obertures.