/* */

La Caixa de Pensions és un edifici noucentista situat a la cantonada entre la Rambla Hospital i el carrer Verdaguer, al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

Aquest edifici es va construir el 1928, i va ser obra de l’arquitecte Domènech Verdaguer. A més, durant el 1949 es va dedicar l’edifici de la Caixa de Pensions a Gabriel d’Avilés (1735-1810), virrei del Perú. Segons una placa commemorativa, s’hi pot llegir: “Gabriel de Avilés 1735-1810 Virrey del Perú. Gobernador capitán general y presidente de la Real Academia de Lima/ Virrey gobernador y capitan general de las provincias del rio de Plata. Presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires / Capitan general y presidente de la Real Audiencia de Chile / La ciudad de Vic erige esta memoria a su hijo insigne”.

L’edifici de la Caixa de Pensions està format per una planta baixa i tres pisos superiors. La porta principal està situada a l’angle que formen la Rambla Hospital i el carrer Verdaguer, i hi podem veure una cúpula a la part superior de la porta principal. En tot l’edifici hi podem veure alguns elements decoratius inspirats en l’època clàssica, com frontons semicirculars i columnes corínties.