/* */
COOLTUR Turisme Cultural - Vic - Fàbrica del Sucre

La Indústria de Guerra de Vic: el Sucre

L’agost de 1936, acabada d’esclatar la Guerra Civil espanyola, el Govern de la Generalitat va impulsar una enorme transformació del teixit industrial català per a crear una Indústria de Guerra pròpia. Aquesta transformació tenia per objectiu abastir les tropes fidels a la República d’armament i també d’altres elements bàsics pels soldats, com per exemple roba o mantes. Aquesta tasca titànica la va comandar la Comissió d’Indústries de Guerra, o CIG, dirigida pel llavors Conseller Josep Tarradellas.

Malgrat que la CIG va crear un total de 15 fàbriques d’armes o elements bèl·lics, la Generalitat va arribar a controlar uns 500 centres de treball on hi treballaven unes 80.000 persones. Arran dels Fets de Maig de 1937, el Govern central de la República va suprimir quasi la totalitat de competències de la Generalitat de Catalunya. Per tant el CIG va anar perdent indústries i tallers, que van passar a ser controlades pels Ministerios corresponents. La seva desaparició formal va tenir lloc l’onze d’agost de 1938. Posteriorment a aquesta data, en línies generals, la productivitat i efectivitat de les fàbriques d’armament catalanes va caure en picat.

i152 5
Imatge d’un I-15

Dins de l’entramat industrial del CIG destaca l’afany de la Generalitat per a muntar i fabricar avions de combat. La major part d’avions de combat que va rebre la República espanyola procedien de la Unió Soviètica, un dels pocs estats que va vendre material de guerra als republicans. En un primer moment, aquests avions es muntaven a les fàbriques catalanes ja que arribaven o bé per mar o bé per la frontera francesa. Destaca, per exemple, la antiga Fàbrica Elizalde de Barcelona, on s’instal·lava el motor a aquests avions. Degut als bombardeigs de l’aviació franquista, moltes d’aquestes fàbriques es van disgregar en diferents tallers i dispersar arreu del territori català. D’aquesta manera era molt més difícil destruir totalment una indústria de guerra. Aquest sistema va ser copiat per les fàbriques d’avions britàniques durant la Segona Guerra Mundial.

Un dels exemples significatius de tot el que hem exposat és la fàbrica d’avions situada a Vic durant la Guerra Civil espanyola, denominada SAF-24 un cop intervinguda pel govern republicà. Aquesta fàbrica estava molt relacionada amb el camp d’aviació de Vic, situat als terrenys del Griell.

En un primer moment, tenim notícies de la confiscació del Garatge Rovira (o Can Rovira), situat a l’Avinguda Jacint Verdaguer. Durant la primavera de 1938 s’hi fa part del muntatge d’avions Grumann “Dofins”, que s’acaba als hangars del camp d’aviació ja esmentat. Poques setmanes més tard, s’estableix al Sucre una fàbrica de caces Polikarpov I-15 “Mosca”. Aquesta instal·lació forma part d’un entramat de muntatge d’avions republicans originalment situat a Reus i dispersat després de patir diversos atacs. De tota manera, el Garatge Rovira seguirà formant part del muntatge d’avions de combat, malgrat les protestes de l’Ajuntament vigatà per traslladar aquest possible objectiu de les bombes lluny del nucli.

Al Sucre es va començar muntant les ales del darrera, però aviat també hi tindrà lloc la col·locació de motors i la fabricació més completa dels I-15. El caça I-15 va ser la columna vertebral de l’aviació republicana en la protecció de ciutats i missions aèries contra els bombarders feixistes. A Catalunya s’hi van realitzar forces millores tècniques que serien adoptades pels soviètics després de la Guerra. Podem dir, que en termes generals, la Generalitat en va fabricar més de dos-cents d’aquests avions.

Durant els quatre atacs aeris que va patir Vic al final de la guerra, el Sucre serà un dels principals objectius de les bombes feixistes. El primer de Febrer de 1939 la ciutat de Vic va caure en poder dels franquistes. A les instal·lacions del aeròdrom i El Sucre es van apoderar de sis avions preparats per volar, dotze en procés de muntatge i seixanta motors d’avió.

Cliqueu aquí si voleu saber què podeu visitar a Vic!

També us pot interessar: