/* */

La font del Vicari es troba situada al costat del mas el Vilar, dins del terme municipal de Sant Bartomeu del Grau.

En aquesta font, podem gaudir de la fauna i la vegetació que hi ha en aquest punt. A nivell de vegetació, hi podem observar boixos, freixes, aurons i roures. A nivell de fauna, hi podem trobar una gran varietat d’animals.

Aquest, és un dels punts més tranquils i serens de Sant Bartomeu del Grau.