/* */

Al llarg de la història, Ripoll va arribar a ser un dels centres metal·lúrgics més grans de Catalunya. Els seus grans productes van ser els claus i les armes de foc portàtils.

Una de les fargues més emblemàtiques de Ripoll és la Farga Palau, que  està situada al costat de la riba del riu Freser. La primera notícia que tenim, d’aquesta farga, és de 1626, i va estar en funcionament fins el 1977.

Originalment, aquesta farga estava destinada al treball del ferro, però a mitjans del segle XIX, va canviar el ferro per l’aram. Aquest canvi va ser un recurs de subsistència, ja que degut a l’evolució d’un nou sistema siderúrgic,  aquesta ja no era rendible.

Durant la Guerra Civil, aquesta farga va ser requisada per la Generalitat de Catalunya per a ubicar-hi una indústria de Guerra. Com a indústria de Guerra, s’hi van fabricar rotllanes de forçament per a projectils balístics.

Actualment, aquesta Farga està musealitzada, i es conserva força íntegra. Encara hi podem observar un forn de totxo, amb la seva caixa de vents. També hi ha una roda hidràulica que la connecta amb l’arbre de lleves que fa moure dos martinets. A més, també hi ha molts altres elements conservats in situ.