/* */

La fàbrica de Cal Ton és un edifici situat al Carrer de la Indústria, al centre urbà d’Avinyó, a la comarca del Bages.

Aquest edifici va ser, originalment, una de les indústries que van nodrir aquest municipi del Bages. Fins al segle XIX, Avinyó va ser un municipi que es va dedicar, sobretot, al cultiu de la vinya. La majoria de la població vivia en masies dispersades pel terme municipal. Com a conseqüència de l’arribada de la fil·loxera, molts habitants van començar a anar a viure al poble d’Avinyó. Junt amb el creixement urbà d’Avinyó, aquest municipi es va industrialitzar, i un gran nombre d’empreses es van establir en aquest municipi.

Aquesta és una fàbrica formada per una sola nau molt allargada. En la façana situada al carrer Indústria, podem observar com hi ha tres grans finestrals, i la façana acaba de forma escalonada. A més, també podem observar una gran xemeneia feta amb obra vista.