/* */

L’Església de Santa Maria, amb estil gòtic tardà i barroc, està situada a la Plaça de l’Església, al centre urbà d’Arenys de Mar, a la comarca del Maresme.

Originalment, Arenys de Mar era el barri de pescadors d’Arenys de Munt. Cap al segle XVI, Arenys de Mar havia crescut, i el 1574 va sol·licitar poder tenir una església pròpia, i un any més tard el bisbe va concedir el permís per a la construcció d’un nou edifici catòlic. Aquesta església no es va convertir en parròquia fins el 1781.

Entre el 1583 i el 1628, la nova església va ser construïda per Joan de Tours i els seus fills, Joan i Dionís. Aquest edifici era una barreja entre els estils gòtic i renaixentista. De fet, a l’interior es pot veure com les nervadures gòtiques de les voltes de creuaria descansen sobre capitells renaixentistes de tipus dòric.

El 1755 es va allargar l’església, i es va construir la façana, d’estil barroc, que es pot observar actualment, així com el campanar. Aquesta ampliació va ser dirigida per Fortià Anglada. En aquesta façana barroca hi podem observar una gran porta emmarcada per columnes de fust llis amb una decoració de caire rococó, i té un coronament mixtilini.

Entre el 1777 i el 1789 es va tornar a ampliar aquesta església, i s’hi va construir la capella dels Dolors, projectada per l’arquitecte Joan Mas.

Ja al segle XIX, s’hi va construir la capella del Santíssim, i es transforma el campanar en un campanar octogonal i que és coronat per un templet afegit el 1911, així com el comunidor amb coberta inclinada de ceràmica vidriada.

D’aquesta església en podem destacar el magnífic retaule major, que va ser obrat entre el 1706 i el 1711 per l’escultor Pau Costa. Aquest altar és un dels retaules barrocs més importants de Catalunya, junt amb el retaule de Cadaqués i el retaule del Miracle de Riner.