/* */

L’Església de Santa Magdalena de Vilarestau es troba situada al costat de la casa del Cerdà de la Garga, dins del terme municipal de Centelles.

La primera menció documental que tenim d’aquesta església, és de l’any 1093. En un primer moment, aquesta església estava advocada a Santa Maria, encara que amb el temps, va canviar la seva vocació a Santa Magdalena.

El 1852, aquesta església va ser abandonada, i el seu culte va ser traslladat a l’església construïda al mas Cerdà de la Garga. Actualment, doncs, aquesta església es troba en runes. Podem observar-hi alguns dels murs perimetrals, i no s’observa cap tipus de decoració.