/* */

L’església de Santa Coloma és troba al centre de Centelles, i és l’església parroquial d’aquesta població de la Plana de Vic.

Aquesta església es va construir el 1704. És un edifici de grans dimensions de planta rectangular. A la façana d’entrada hi ha una gran portalada amb pedra treballada i motius geomètrics. A sobre de la porta d’entrada hi ha una capella amb la imatge de Santa Coloma.

A sobre de la porta d’entrada hi ha un òcul, i la façana acaba amb formes circulars i rectilínis, amb 4 pinacles de pedra acabats amb una esfera. A la part central, també hi podem observar una creu de pedra.

A l’esquerra de la façana principal hi podem veure un gran campanar de torre, amb la base quadrangular, i terminació octogonal. A la dreta de la porta d’entrada hi ha un portal de pedra treballada amb motius florals d’estil barroc.

Durant la guerra civil espanyola, aquesta església va ser profanada i es va cremar els retaules barrocs que hi havia al seu interior. Un cop acabada la guerra es va fer una restauració d’aquesta església amb un estil oposat a l’originari. En aquesta restauració hi predominen les formes i dibuixos geomètrics.