/* */

L’església de Sant Pere està situada al costat del Monestir de Santa Maria de Ripoll, a la comarca del Ripollès.

Les primeres notícies documentals que tenim de l’Església de Sant Pere són de l’any 890, encara que aquesta església ha estat renovada en diverses ocasions.

L’església de Sant Pere va ser un centre parroquial fins que el 1893 la parròquia va passar a ser el Monestir de Santa Maria.

El 1929, l’arquitecte Josep Maria Pericas va dirigir unes obres de remodelació.

Actualment, en aquest edifici hi ha ubicat l’arxiu i el Museu de Ripoll.