/* */

Aquesta església es troba situada a 500 metres de la casa de Comià, del terme municipal d’Alpens. Originalment, aquesta església es coneixia com a Sant Pere de Vilallonga, i apareix en la documentació des de l’any 938. No és fins el segle XIII que aquesta església és coneguda com a Sant Pere de Serrallonga.

Aquesta església és un edifici d’una sola nau amb una capçalera rectangular. A l’interior, la separació de l’absis amb la nau central està feta amb un arc triomfal de perfil ultrapassat. L’actual coberta és feta el 1837, amb un embigat de fusta coronat amb teules àrabs. L’absis està cobert amb una volta de canó. La porta d’entrada està en un lateral, i està coronada per un arc. La sagristia s’hi va afegir el 1837. A més, aquesta església compta amb un petit campanar d’espadanya.

En el seu interior, conserva un altar adossat fet amb fusta pintada. Aquest altar data de la segona remodelació de l’església, efectuada el 1627.