/* */

L’església de Sant Miquel de Vilageliu es troba situada al costat del Mas Vilageliu, dins del terme municipal de Tona.

Les primeres notícies documentals que tenim sobre aquesta església són de l’any 948.

Aquesta és una església d’una sola nau, amb un absis semicircular i coberta per volta de canó. A l’exterior, a més, hi podem observar un petit campanar d’espadanya.

A l’exterior de l’absis, una decoració feta amb arcuacions cegues de tipus llobmard. A l’interior, hi podem observar tres arcs torals de secció semicilíndrica adosats als murs de les naus.

Aquesta església va perdre el culte a partir del 1936, com a conseqüència de la Guerra Civil Espanyola. Tot i això, el 1980 es va restaurar per últim cop, fet que va permetre descobrir un mil·liari romà a la base de l’altar.