/* */

L’església de Sant Martí es troba al nucli de Sant Martí d’Albars. Aquesta església surt mencionada des del segle X, essent una filial de Santa Maria de Lluçà. No és fins el 1154 que apareix com a una parròquia independent.

L’actual església és un edifici construït el 1774, i  presenta un estil Barroc. L’edifici té una gran amplada, i està construït amb pedra lligada amb morter de calç. La porta principal presenta unes cantoneres fetes amb pedra treballada. A sobre de la porta, hi ha una dovella amb un escut llis, i un nínxol que servia per a ubicar-hi una figura de Sant Martí.

A sobre de la porta principal, hi ha un ull de bou que dona més il·luminació a l’interior de l’edifici. La façana principal acaba amb un tester curvilini que és resseguit amb teules.  La coberta d’aquesta edificació està feta a dues aigües amb teula àrab.

Un altre element a destacar, és la torre del campanar, que presenta una planta quadrangular, i està rematada amb una balustrada.