/* */

L’església de Sant Joan està situada a la Plaça de l’Església, al centre urbà de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

Originalment, l’església de Sant Joan va ser construïda al segle XVIII, encara que dels seus orígens només en conserva la planta, el campanar octogonal i la porta d’entrada. L’actual edifici va ser construït a mitjans del segle XX, entre el 1942 i el 1946.

L’església de Sant Joan té una nau central i dues de laterals, separades, entre si, per columnes amb capitells corintis. A les naus laterals, s’hi obren petites capelles. Aquesta església, a més, està decorada amb retaules neobarrocs de Josep Obiols, Enric Moncerdà, Joan Commeleran i Jordi Vila Rufas. També compta amb una cripta decorada amb frescos de Leoni Quera.

A la façana principal de l’església de Sant Joan, hi podem veure obra vista, i està coronada per un frontó triangular.

La porta d’entrada, una de les restes originals del segle XVIII, és arquitravada amb el tester semicircular. Aquest tester està suportat per pilastres adossades. A sobre de la porta, hi ha una fornícula amb la imatge de Sant Joan, que està flanquejada per dues hídries ornamentals.