/* */

Sant Genís del Pi és una església que es troba situada entre el veïnat de l’Alou i el serrat de Ventrulla, dins del terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès.

L’actual edifici és de planta rectangular, amb una coberta a dues vessants. Podem observar com totes les cantoneres de l’edifici han estat fetes amb pedra treballada i ben escairada. A totes les façanes hi podem observar petites finestres que il·luminen l’interior de l’edifici.

La cantonada més ben conservada, és la façana principal. En la porta d’entrada, hi podem veure una llinda amb la inscripció de “Die 24 Ipsa Abril de 1742”, indicant-nos, doncs, l’any de la construcció d’aquest edifici.

En aquesta façana principal, també hi podem observar el campanar que compta amb una coberta piramidal. Al punt més alt del campanar, hi ha una creu feta amb ferro forjat.