/* */

L’església de Sant Feliu es troba al centre urbà de Sant Feliu Sasserra. La primera menció documental d’aquesta església és de l’any 946. A partir d’aquell moment, surt mencionada en diverses ocasions. Sabem que es va convertir en parròquia des d’abans del 1154.

L’edifici va anar patint modificacions segons augmentava la població. Al segle XI va ser reedificada, i al segle XII s’hi va construir una portalada que encara es conserva. Aquesta porta, d’estil romànic, està estructurada per dues arquivoltes en degradació que reposen sobre una línia d’impostes. Aquestes impostes són sostingudes per unes columnes ornamentals, amb capitells esculpits.

L’actual edifici va ser construït, el 1581, amb un estil gòtic tardà. Aquesta remodelació va venir motivada per la capitalitat de Sant Feliu Sasserra, en la sotsvegueria del Lluçanès. En aquesta remodelació, es van aprofitar parts de l’edifici anterior. El 1881 s’hi va afegir la capella del Santíssim.

Entre el 1994 i 1998, es van efectuar diferents intervencions de restauració de l’església de Sant Feliu.