/* */

L’església de Sant Antoni Maria Claret, d’estil academicista, està situada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, al centre urbà de la Ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

L’església de Sant Antoni Maria Claret, dissenyada per l’arquitecte Josep Maria Ribas, i acabada per Manuel Ribas, es va construir entre els anys 1957 i 1970.

Aquest edifici té una façana espectacular, molt ornamentada i amb una àmplia porta d’entrada flanquejada per columnes corínties amb arquitrau i un frontó partit a sobre, a on hi ha la imatge del Pare Claret. A banda i banda d’aquesta porta d’entrada hi ha unes fornícules buides.

Per sobre de la porta d’entrada hi ha un frontó semicircular, que marca un estretament de la façana, a on hi ha una decoració classicista així com uns àngels músics.

A l’interior, aquesta església és d’una sola nau, amb set capelles laterals, on cada una d’elles té una sostre ortogonal. Cada capella té un arc de mig punt, i es flanquejada per pilastres corínties.