/* */

L’església de Sant Andreu del Castell de Tona es troba situada al costat del Castell de Tona, en un turó que hi ha al costat del poble de Tona.

La primera notícia que tenim d’aquesta església és de l’any 889, any en què va ser consagrada.

Aquesta església és un edifici romànic del segle XI, d’una sola nau amb un absis semicircular. Durant el segle XIII es va construir una capella a la façana nord, i al segle XV es va construir una altra capella al costat de la capella del segle XIII. Segurament, durant el segle XVII s’hi va afegir el campanar de torre, de planta quadrangular, i amb cos superior octogonal.

L’absis presenta finestres de doble esqueixada, tenint una ornamentació exterior feta per lesenes i arcuacions cegues de tipus llobard. Aquesta decoració també la trobem a la resta de l’edifici.

Aquest edifici va tenir funcions parroquials fins que es va decidir construir una nova església de Sant Andreu al mig del nucli urbà de Tona, durant el segle XVIII.

Durant el segle XIX, en aquest turó s’hi va ubicar una torre de telegrafia òptica militar. Alguns estudiosos afirmen que aquesta torre de telegrafia es va situar al campanar d’aquesta església.