/* */

Sant Agustí de Lluçanès és un poble dispers que compta amb diferents nuclis urbans. Al nucli de Sant Agustí es troba al costat de la carretera que ens porta a Alpens des de Sant Quirze de Besora. En aquest punt, hi trobem l’església de Sant Agustí.

Moltes persones associen l’origen d’aquesta església a l’any 905, ja que surt mencionada en el document de la restauració de Santa Maria de Lluçà. Val a dir que és l’única menció que tenim d’aquesta església al segle X, i ho fa amb un document falsificat que és posterior al segle XI. És per aquest motiu que creiem que l’origen d’aquesta església és al segle XI.

L’edifici actual és del segle XVIII, moment en el que es van construir les capelles laterals que hi podem observar. De l’edifici original, es conserva el campanar d’espadanya, encara que ha estat modificat.

Aquest edifici és construït amb pedra lligada amb morter de calç. A la llinda de la porta d’entrada hi podem veure la data de 1734. A la façana dreta, en la llinda d’una petita finestra, hi podem veure la data de 1716.