/* */

L’escola Sagrat Cor està situada al Passeig de la Generalitat, 16, al centre urbà de la ciutat de Vic, a la comarca d’Osona.

Aquest edifici es va construir al segle XX, i està format per una planta baixa i dos pisos superiors. L’edifici té diferents cossos constructius, on en un dels cossos hi ha un ull de bou i una decoració esgrafiada amb una creu llatina.

En tot l’edifici hi podem veure diferents finestres, algunes de rectangulars i d’altres d’arc de mig punt. No obstant això, el més destacat és l’acabament, en formes circulars, de la façana lateral de l’edifici.

Aquest edifici, durant la Guerra Civil Espanyola, va ser requisat pel comitè de milícies antifeixistes de Vic. El comitè, per això, va ocupar durant poc temps aquest edifici, ja que des del 1937 s’hi van instal·lar diferents Guàrdies d’Assalt.