/* */

L’Ermita de Santa Perpètua està situada a l’est de Sant Bartomeu del Grau, dins del terme municipal de Gurb.

La primera menció documental que tenim d’aquesta ermita és de l’any 1356, encara que de l’edifici original només se’n conserva la planta. Entre els segles XVII i XVIII, aquesta ermita va ser reconstruïda.

Aquesta és una ermita de petites dimensions, d’una sola nau i amb la capçalera plana. A sobre de la façana principal, també hi podem veure un campanar d’espadanya, coronat amb una creu.

La porta d’entrada és d’arc de mig punt. A sobre d’aquesta porta hi ha un ull de bou, l’única finestra de tot l’edifici.