/* */

El Portal de l’antiga muralla de Centelles es troba al centre urbà de Centelles, just a on hi ha l’Ajuntament de Centelles.

Durant el segle XVI, i com a conseqüència del creixement demogràfic de Centelles, es va decidir construïr unes noves muralles. Aquestes muralles van ser impulsades per Guillem Ramon II, baró de Centelles i Comte de Quirra. Aquestes muralles comptaven amb més d’un portal, torres defensives i un fossar.

En el cas d’aquest portal, a la part externa hi podem veure una gran entrada feta amb un arc semicircular amb dovelles treballades. Al damunt d’aquesta entrada hi ha l’escut d’armes de la família Centelles. També podem observar-hi quatre merlets i dues espitlleres trabucaires. A la part interna del portal no hi ha elements defensius, però si ornamentals, com una finestra motllurada, un petit escut i una gran arcada de volta rebaixada.

El 1917 es va intentar tirar a terra aquest portal, però la Mancomunitat de Catalunya, amb el seu arquitecte Jeroni Martorell, ho van impedir. El 1927, la sala del Portal va recuperar la seva funció com a sala de sessions de l’Ajuntament de Centelles, en la qual s’hi havia reunit, fins el segle XIX, el Consell de la Vila i del Comtat.