/* */

El Casino, conegut inicialment com el Foment, i actualment com a Caixa d’Estalvis,  és un edifici que està situat al costat de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme.

L’edifici del casino es va construir el 1845 pel mestre d’obres Jaume Vives. Durant molts anys, aquest edifici va ser el cafè i centre d’esbarjo més important de Vilassar de Mar. Solia ser freqüentat per la gent benestant del municipi, així com capitans i pilots. El 1950, el Casino va ser reformat per l’arquitecte Josep Maria Ribas Casas, que li va donar un marcat estil neoclàssic.

Aquest edifici té una planta baixa porxada, i dos pisos d’alçada. Té un marcat estil neoclàssic com a conseqüència de la reforma de 1950. Les columnes de la planta porxada adquireixen una forma de pilars quadrats amb capitells clàssics. També presenta frontons triangulars i circulars al damunt de les finestres del primer pis. El segon pis va ser cegat, i la teulada va ser tapada per una balustrada clàssica.